Norsk Meklingssenter
Ekspert

Bernt Heggøy

Senioringeniør i akustikk og bygningsfysikk med praksis fra 1980. Erfaring fra et stort antall prosjekter innenfor bygg-, industri- og plansektoren med prosjektering, utredning og metodeutvikling. Ulike bygningsfysiske problemstillinger som forsker ved SINTEF/Byggforsk. Fagsjef akustikk i Sweco Norge 2011-2019. Styreleder KILDE Akustikk på 2000-tallet fram til oppkjøp av Sweco i 2011. Akustisk sakkyndig og faglig meddommer i rettssaker.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Bernt Heggøy