Norsk Meklingssenter
Ekspert

Pål Drevland Jakobsen

Førsteamanuensis NTNU. Seksjonsleder Ingeniørgeologi, Multiconsult (f.o.m januar 2020). Erfaring som sakkyndig i tingrett og lagmannsrett om saker innen sprengning, grunnforhold, fullprofilboring. Meddommer Trøndelag tingrett (Strafferett) fra 2017.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Pål Drevland Jakobsen