Norsk Meklingssenter
Mekler

Lise Molund

Lise Molund

Molund har siden 2015 arbeidet som advokat i eget firma i Molde, med særlig fokus på effektiv, skånsom og smidig konflikthåndtering. Hun jobber for det meste med privatrettslige saker, i tillegg til forvaltningsrettslige saker. Molund er spesielt interessert i arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike saker. Hun har også jobbet mye med avtalerett for bedrifter og private, familierett, arv og skifte, personskade, eiendomstvister samt generell bedriftsrådgivning og har særlig interesse og erfaring innen idrett og kultur.

Fagområder

Kontakt

Send en melding til Lise Molund