Norsk Meklingssenter

Deltakere

Advokatforeningen-logo.png

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Nettside

Arkitektbedriftene-logo.png

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Nettside

Bane-NOR-logo.png

Bane NOR tilbyr togselskapene et sikkert og effektivt transportsystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanen, stasjonene og terminalene.

Nettside

eba_logo_positiv.jpg

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Nettside

MEF-logo.jpg

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiver­organisasjon som representerer litt over 2300 små, mellomstore og store bedrifter.

Nettside

nelfo_rgb.png

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Nettside

Nye-veier-logo.png

Nye Veier AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier som reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Nettside

RIF_cmyk_logo_liggende.png

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemmene utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Nettside

Standard-Norge.png

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

Nettside

Statens-vegvesen-logo.png

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge.

Nettside

Statsbygg-logo.png

Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter gjennom å kartlegge og utrede behov, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter og ved å forvalte bygg som eies av staten.

Nettside