Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for private

Arv og skifte

Fordeling av arv oppleves ofte som en fremmed situasjon. Man havner i en problematikk som er ukjent mot sine kjente og nære.

Forhold og nære bånd påvirkes da arv ofte utgjør store verdier. Ved konflikter om arveoppgjør, vil det være naturlig at partene fortsatt har et forhold til hverandre etter et eventuelt oppgjør. Derfor gjelder det å beholde familiefreden. Man bør sørge for at alle arvingene får sagt sitt, og at alle interesser blir hensyntatt i fordelingen. Da er det større sannsynlighet for at saken finner en løsning som alle kan leve med i ettertid.

Eksempler på når mekling kan anvendes: