Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for private

Kjøp, salg og leie

Når man kjøper, selger eller leier noe, er man avhengig av at begge parter er enige om avtalen som er inngått. Ved konflikter kan mekling være en god løsning.

Vi har alle kjøpt noe vi ikke har vært helt fornøyde med. Dersom motparten din ikke er innstilt på å rette opp feilen, kan konflikter oppstå. Samtidig kan selger stå ovenfor problemer dersom kjøper ikke holder avtalen som er inngått.

Når slike feil eller mangler oppstår, kan dette oppleves som både frustrerende og urettferdig. Når det gjelder leie, er det stort sett uproblematisk å leie ut en bolig, bil, båt eller en annen gjenstand. Det kan imidlertid oppstå tvil om kontrakter og depositum, eller du kan oppleve at leieforholdet forvitrer over tid. Dersom du har havnet i en slik situasjon, kan bruk av mekler være en god måte å sørge for at partene kommer til enighet.

Eksempler på når mekling kan anvendes:

Feil eller mangler

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Dersom dere ikke kommer til enighet, kan en nøytral tredjepart hjelpe dere gjennom mekling.

Bilkjøp

Som forbruker har du krav på at den varen eller tjenesten du kjøper skal være i tråd med det du avtalte med selgeren.

Leie

Ofte er det vilkår i kontrakter eller depositum det strides om, men det kan også oppstå konflikter relatert til selve leieforholdet.