Norsk Mekling
  1. Hjem
  2. Mekling for virksomheter

Kontraktsrett

Kontraktsrett innebærer i korte trekk i hvilken grad den enkelte binder seg og hvilke forpliktelser en part påtar seg.

Dette kan omfatte alt fra om det foreligger en kontrakt, å betale penger, levere varer, eller å yte en tjeneste. Bindingen kan være betinget eller ubetinget, og det kan lett oppstå misforståelser. Hovedproblemene er ofte knyttet til om partene er bundet, og hvilke innhold og virkninger av en slik binding innebærer.

Kontraktsinngåelse

Ved kontraktsinngåelse er det viktig at alle parter er klare over hvilket omfang som foreligger og hva eventuelle brudd kan resultere i.

Kontraktsforhandlinger

Kontraktsforhandlinger kan låse seg og det kan være vanskelig å komme til enighet om betingelser som alle parter kan leve med.

Kontraktsbrudd

Når en av partene ikke etterleverer innholdet av en inngått avtale oppstår konflikter. Resultatet kan bli høye erstatningskrav og forverrede relasjoner.

Mangel på gjennomførelse

Dersom en kontrakt er inngått og en part misligholder sin del slik at kontrakten ikke blir gjennomført i tilstrekkelig grad, kan det få svært uheldige konsekvenser for begge parter.

Krav ved kontraktsbrudd

Dersom det oppstår et kontraktsbrudd kan det få mange konsekvenser. Det kan innebære reklamasjon, erstatning eller heving av avtalen.