Norsk Meklingssenter

Norsk Meklingssenter

Om det oppstår konflikt mellom to parter, kan mekling være en god løsning som svært ofte er raskere, lettere og billigere enn å trekke saken for retten.

Her på Norsk Meklingssenters nettsider finner du utfyllende informasjon om mekling og hvordan både privatpersoner og virksomheter kan bruke mekling for å løse tvister.

Vi har også registere over godkjente meklere og eksperter som kan kontaktes direkte.