Norsk Meklingssenter

Norsk Meklingssenter

Om det oppstår konflikt mellom to parter, kan mekling være en god løsning som svært ofte er raskere, lettere og billigere enn å trekke saken for retten.

Her på Norsk Meklingssenters nettsider finner du utfyllende informasjon om mekling og hvordan både privatpersoner og virksomheter kan bruke mekling for å løse tvister.

Vi har også registere over godkjente meklere og eksperter som kan kontaktes direkte.

Nyheter

Utenrettslig konflikthåndtering i kommuner

28. august 2023
I regi av Advokatforeningen holder Geir Frøholm og Morten Tveten webinar om utenrettslig konflikthåndtering i kommuner 21. september kl. 09.00-11.00. Meld deg på!
Meklingskonferansen 2023

Meklingskonferansen 2023

14. juni 2023
Meklingskonferansen 2023 arrangeres 23..8 på UiO. Nytt i år er at vi har en egen Master Class før selve konferansen. Det er lagt opp til tre parallell-sesjoner på konferansen innen bygg og anlegg - arbeidsrett - advokatens rolle i mekling. Meld deg på!

Ja, hvorfor ikke like godt bruke mekling?

12. april 2023
Oppslag på NRK Nyhetene 12.34.2023 - Eksempelet viser hvor mye ressurser som (sannsynligvis) er blitt brukt unødvendig på en konflikt.

Nytt seminar om PRIME!

26. februar 2023
Seminaret om Prosjektintegrert Mekling i fjor høst ble svært godt mottatt. Nytt og oppdatert seminar holdes i Drammen 4. - 5. mai. Meld deg på!

Mekling løste tvisten!

22. desember 2022
Trondheim kommune og Søbstad Entreprenør hadde en tvist om oppgjør fra et VA-prosjekt. Et meklingsteam med jurist og teknisk ekspert løste flokene!

Visste du at…..

6. desember 2022
- Det oppnås enighet i 80 - 90% av sakene som blir meklet - Kostnader til mekling ligger på minst 1/10 av domstolsbehandling - Det tar omtrent 1/5 av tiden for å mekle en sak i forhold til domstolsbehandling

Satser på mekling

20. november 2022
Advokatene i Deloitte satser på mekling. To ble sertifisert som nye meklere på Meklingsakademiet i høst, Ea Herstad Øverås og Ole Marius Bachke

«Standardboken» om mekling

16. oktober 2022
Ny bok fra Camilla Bernt og Sverre Blandhol gir for første gang en helhetlig og bred oversikt over meklingsfaget med mange praktiske eksempler.
Nordisk samarbeid om mekling

Nordisk samarbeid om mekling

30. september 2022
Det er flere som etterspør meklere og eksperter som kan bistå på nordisk basis, og det er også et ønske om å dele felles metodikk. Et svar på dette er et samarbeid mellom Norsk Meklingssenter og motsvarende danske og svenske aktører.

Mekling.no = Norsk Meklingssenter

27. september 2022
Mekling.no går over til å hete Norsk Meklingssenter. Dette innebærer en ny fremtidsrettet struktur for meklere og eksperter. Les mer…

Stor oppslutning om Meklingskonferansen 2022

31. august 2022
Meklingskonferansen ble gjennomført 24. august i Gamle Festsal med 170 deltakere.

Husk Meklingskonferansen 2022!

5. august 2022
Den 24. august arrangerer vi Meklingskonferansen 2022 i samarbeid med UiO og JUS.
Seminar

PRIME – prosjektintegrert mekling – 8.–9. september

5. august 2022
For første gang presenteres PRIME i full faglig bredde og med innlegg fra brukere om erfaringene med PRIME.

Kurs for ekspert/oppmann er flyttet til mars

15. november 2021
Vi kjører en ny runde med kurset for ekspert/oppmann 24 – 25 mars 2022.
Nytt ekspertiseprogram:

Hvordan forebygge og håndtere konflikter

19. oktober 2021
I løpet av høsten har Meklingssenteret i samarbeid med NITO arbeidet med et større ekspertiseprogram for de store offentlige byggherrene, entreprenørforeningene, rådgiverne og arkitektene. Hensikten er å få ned konfliktnivået og forebygge konflikter på en bedre måte.