Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for virksomheter

Fast eiendom

Blant profesjonelle aktører som utviklere eller utleiere av næringsbygg, oppstår det ofte konflikter knyttet til kjøp/salg, utleie og andre forhold.

Disse konfliktene ender ofte i retten med store prosesskostnader, stort tidsforbruk og med uforutsigbart resultat.

For å spare penger, tid og beholde kontroll med prosess og resultat er mekling et alternativ.

Leiekontrakt

Et firma inngår leiekontrakt for lokaler under oppføring. Lokalene beskrives i et vedlegg til leiekontrakten. Denne er på 10 år. Ved overtagelsen mener firmaet at de ikke har fått de løsningene de har krav på. Utleier er uenig og mener at firmaet har fått det de har krav på etter leiekontrakten. Partene engasjerer advokater. Det blir tatt ut stevning og avgitt tilsvar. Etter en lengre prosessveksling og stadig steilere fronter blir partene enige om å prøve advokatmekling. Etter anbefaling forespør de en sertifisert advokat som er kjent for å både være en god forhandler og har mye erfaring med større husleiekontrakter. Etter to dager med intens mekling løses konflikten ved at utleier foretar enkelte forbedringer og med en noe nedregulert leie. Dette sparte en ukes hovedforhandling og klimaet mellom partene ble bedre.

Etterfølgende oppgjør

Et større fullt utleid næringsbygg i Oslo ble solgt for 400 millioner. Det skulle foretas et etterfølgende oppgjør som var basert på virkelige leieinntekter, drift og vedlikeholdsutgifter. Dette var regulert i en egenbestemmelse i kontrakten. Forståelsen av kontrakten ble gjenstand for tvist og avstanden var flere millioner mellom partene. Det var inntatt en plikt til å gjennomføre advokatmekling i avtalen og saken ble løst etter en dags mekling.