Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for private

Bolig og hytte

De fleste av oss som privatpersoner kjøper, selger og eier fast eiendom.

Det være seg enebolig, rekkehus, leilighet eller fritidsbolig. Konflikter knyttet til kjøp, salg og uenigheter med håndverkere, er noe de aller fleste har erfart. Mange av disse sakene ender i retten med store kostnader og uforutsigbart resultat, og kan gi varige sår i naborelasjoner.

For å spare penger, tid og beholde kontroll med prosess og resultat, er mekling et godt alternativ.

Eksempel på når mekling kan anvendes

Ved kjøp av håndverkertjenester kan det lett oppstå konflikter ved at tjenesten er utført for sent eller ikke er i samsvar med det som er bestilt. Istedenfor for å gå igjennom en krevende og dyr rettsprosess, kan mekling anvendes. Ved å bruke en mekler kan man få en nøytral tredjepart til å gå gjennom kontrakten og komme med et forslag til løsning som begge parter kan leve med.