Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for virksomheter

Arbeidsrett

Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tvister kan gjelde alt fra lønn til oppsigelse og andre forhold på arbeidsplassen. Siden begge parter har en sterk interesse i å vinne frem, er det naturlig at det oppstår uoverensstemmelser. I slike situasjoner kan en mekler være til god hjelp. Ved å koble inn en nøytral tredjepart får man muligheten til å løfte blikket slik at man kommer frem til en sunn og fornuftig løsning.

Oppsigelse og sluttpakker

Dersom en oppsigelse skal gjennomføres må det ligge en saklig grunn i bunn. Prosessen må være korrekt gjennomført, og her kan det oppstå uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Lønn og feriepenger

Lønnsforhandlinger kan føre til steile fronter, samtidig kan det oppstå misforståelser når det gjelder opptjening og utbetaling av feriepenger.

Sykefravær

Sykefravær utgjør en betydelig kostnad for arbeidsgiver og ofte kan det oppstå spørsmål om hvilket arbeid arbeidstaker skal komme tilbake til. Hva slags tilrettelegging og oppfølging er arbeidsgiver pliktig til, og hva kan arbeidstaker forvente?

Arbeidsmiljø

Konflikter i et arbeidsmiljø kan være til stor belastning, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Det finnes mange ulike former for konflikter og det er ikke alltid like lett å finne en god løsning.