Norsk Meklingssenter
  1. Hjem
  2. Mekling for private

Jobb

Arbeidsrettssaker er godt egnet til å bli løst ved mekling, særlig fordi det er ofte sterke følelser involvert.

Konflikter på arbeidsplassen er krevende for alle involverte. Det kan være mellom arbeidskollegaer, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

For den ansatte betyr renommé mye for en fremtidig karriere, mens for bedriften er det viktig å ivareta et godt omdømme. For begge parter kan det være gjensidig utmattende å vente lenge på en rettsak eller voldgiftsbehandling.

De fleste som er involvert i en arbeidskonflikt ønsker å få løst saken utenom rettssystemet. Veien frem til en løsning kan gå igjennom rettsmekling (som tilbys av domstolene), eller igjennom et forlik som forhandles frem før en rettsak. Dette kan imidlertid være en lang og krevende prosess, både kostnadsmessig og følelsesmessig. En mekler kan bistå med å finne løsninger som begge parter kan leve med.

Det aller fleste tvister i arbeidslivet kommer imidlertid ikke så langt som til en rettslig prosess. Partene i slike tvister vil ofte ha en felles interesse i å nå en rask avklaring som er mindre kostnadskrevende. Både ved rettslige og utenrettslige arbeidstvister, vil det være hensiktsmessig å finne en rask løsning før konflikten eskalerer. Her kan mekling med en sertifisert mekler være et godt alternativ.

Eksempler på når mekling kan anvendes: