Norsk Meklingssenter
Ekspert

Aksel Skaar Skogvang

Aksel Skaar Skogvang

15 års erfaring som byggeteknisk rådgiver. Bred ekspertise med hovedvekt på bæresystemer i stål og betong, fundamentering med vanntette konstruksjoner og stålkjernepeler. Lang erfaring med prosjektering i totalentrepriser. Jobber som oppdragsleder og disiplinleder RIB på byggeprosjekter som større boligbygg, kontorbygg, universitet, sykehjem, skoler, T-bane. BIM som verktøy i prosjekteringen, Revet til modellering og FEM-design til beregninger. Mye erfaring med grensesnitt mot andre fag, tverrfaglig kontroll.

Erfaring fra næringsbygg, boligbygg, skoler, sykehjem, T-bane og vannkraftverk. Ombygging og forsterkninger i betong og murverk. Bygningsfysikk og energiberegninger.

Utdanning - Ingeniør

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Aksel Skaar Skogvang