Norsk Meklingssenter
Ekspert

Anders Beitnes

Erfaring med ingeniørgeologi, prosjektledelse, anleggsteknikk, veg og jernbane. Arbeidserfaring fra blant annet Gardermobanen AS, SINTEF Bygg og miljø og PTL/Faveo/WSP. Omfattende erfaring fra ulike oppmannsordninger og utvalg for kontrakter for blant annet Statens vegvesen og Nye Veier. Betydelig erfaring som fagkyndig meddommer.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Anders Beitnes