Norsk Meklingssenter
Ekspert

Anders Dahl Johansen

Anders Dahl Johansen

Anders Dahl Johansen er utdannet sivilingeniør, Bygg. 

Lang bransjeerfaring fra entreprenør og oppdragsgiversiden innen tyngre anleggsvirksomhet, samferdsels-, industri- og vannkraftprosjekter. Erfaring som prosjektansvarlig både på entreprenørside (Veidekke og Skanska) og hos Bane NOR.

Erfaring med NS-, NF-, NTK- og OPS-kontrakter. Totalentrepriser og utførelsesentrepriser. Erfaring som partsrepresentant i PRIME.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Anders Dahl Johansen