Norsk Meklingssenter
Ekspert

Arve Hov

Sivilingeniør i Industriell Økonomi, med fordypning i Prosjektledelse og konstruksjoner. Han har 2 fagbrev, som tømrer og stillasbygger og har 30 års erfaring fra byggebransjen.

Har jobbet som prosjektleder, byggherreombud, takstmann, prosjekt-, prosjekterings- og byggeleder og har lang erfaring med mange forskjellige typer prosjekt.Erfaring med tekniske installasjoner, ENØK, energisentraler, fornybar energi og vannbehandlingsanlegg. Erfaring med tilstandsanalyser, og har vært leder og fagansvarlig for bygg på mange og kompliserte bygg, eksempelvis Stavanger Domkirke som er bygget på 1100- tallet.

Har erfaring med SHA/HMS ansvar og er ofte KU-ansvarlig (koordinator i utførelsesfasen) i prosjekter ihht Byggherreforskriften. KU for Bane Nor, vedrørende ombygging av en omformerstasjon til Sørlandsbanen

Etterutdanning i «Kontraktsadministrasjon» og «offentlige anskaffelser».

Erfaring som meddommer, oppmann og mekler i entreprisetvister. Hov er avdelingsleder og senior rådgiver i WSP Norge AS, avdeling Sandnes. 20 års erfaring med prosjekt- og byggeledelse. Deltatt i flere saker med konfliktløsning, bl.a rettssaker og har hatt rolle som meddommer, mekler og oppmann.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Arve Hov