Norsk Meklingssenter
Ekspert

Arve Hov

Arve Hov er avdelingsleder og senior rådgiver i WSP Norge AS, avdeling Sandnes. 20 års erfaring med prosjekt- og byggeledelse. Deltatt i flere saker med konfliktløsning, bl.a rettssaker og har hatt rolle som meddommer, mekler og oppmann. Utdannet sivilingeniør (INDØK) med fordypning prosjektledelse og konstruksjon. Tilleggsutdannelse i kontraktsrett og prosjektstyring fra UIS. Utdannet takstmann og har 2 fagbrev fra byggbransjen. Kompetanse på SHA/HMS på byggeplass.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Arve Hov