Norsk Meklingssenter
Ekspert

Bent Aagaard

Ingeniørgeolog under bygging av Aurlandsanleggene i 1977-1980, rådgivende ingeniør hos A/S Geoteam, Trondheim 1980-1992, avdelingsleder fra 1985, spesialrådgiver for myndighetene ved bygging av oljelagringshaller i berg, Saudi-Arabia, 1992-1994, daglig leder og senior ingeniørgeolog i O. T. Blindheim AS (spesialfirma innenfor ingeniørgeologi) 1994-2003, senior ingeniørgeolog i Statkraft Grøner, i dag Sweco Norge AS, fra 2003 regionleder. Planlegging og gjennomføring av små og store prosjekter innenfor samferdsel og vannkraft- utbygging. Har publisert mer enn 20 fagartikler. Utenlandserfaring fra mer enn 10 land. Stasjonert i utlandet i to perioder.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Bent Aagaard