Norsk Mekling
Ekspert

Bente Lillestøl

Bente Lillestøl

Prosjektleder i Veidekke Entreprenør.  Master/sivilingeniør Bygg og Anlegg NTNU. Jobbet i Veidekke fra 1998, og arbeider i dag som prosjektleder for stroe prosjekter innen bygg og anlegg. Har vært konserndirektør HR, HMS og Miljø, anleggsleder på Operaprosjektet og leder for Veidekke Teknikk, samt betongteknolog. Har også erfaring som byggherre fra Bane Nor (Jernbaneverket) med ansvar for regelverk for høyhastighetsbaner, utviklingsprosjekter og fagrupper for fagområdene bru, tunnel og geoteknikk. Erfaring fra ulike deler av byggenæringen (forvaltning, byggherre, entreprenør samt fagblad), og erfaring fra styrearbeid, samt fagkomiteer.

Utdannelse: ingeniør - prosjektledelse, byggutdannelse - ledelse

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt