Norsk Mekling
Ekspert

Bjørn Dammen

Bjørn Dammen

10 års ansettelse hos offentlig byggherre som prosjektleder og byggeleder. 15 års ansettelse i forskjellige store entreprenørfirmaer, hovedsakelig som prosjektleder og prosjektansvarlig for store prosjekter. 20 år i konsulentfirmaer som partner med utleie som prosjektleder og kontraktsrådgiver for entreprenører og byggherrer. Mer enn 20 opptredener i tingrett og lagmannsrett som partsrepresentant, fagkyndig meddommer og sakkyndig vitne. Engasjert av Sporveien som kontraktsrådgiver.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt