Norsk Mekling
Ekspert

Dag Kjell Søyland

Erfaring fra betong ofshore bygging -gjennomføring av prosjekter som produksjons skjef - prosjektleder i innland og utland. Ansatt i Selmer og Skanska som distriktsjef bygg Stavanger - Bodø , Skanska anlegg som prosjekt sjef avdeling bro og havn. Jobber nå med fiske opdretts vanlegg i betong som rådgiver for gjennomføring

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt