Norsk Mekling
Ekspert

Einar Michelsen

Prosjektleder og FOU-leder i OPAK AS. Tidligere avdelingsleder og fagansvarlig for prosjektledelse og byggeledelse. Utdannet bygg- og anleggsingeniør og byggmester. Spisskompetanse innen entrepriserett og samspill, Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter. Omfattende erfaring med NS og kontraktsstandarder for alle entrepriseformer. Har ledet en rekke offentlige investeringsprosjekter.

Utdannnelse: Ingeniør - prosjektledelse - økonomi - ledelse

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt