Norsk Meklingssenter
Ekspert

Einar Michelsen

Prosjektleder og FOU-leder i OPAK AS. Tidligere avdelingsleder og fagansvarlig for prosjektledelse og byggeledelse. Utdannet bygg- og anleggsingeniør og byggmester. Spisskompetanse innen entrepriserett og samspill, Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter. Omfattende erfaring med NS og kontraktsstandarder for alle entrepriseformer. Har ledet en rekke offentlige investeringsprosjekter.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Einar Michelsen