Norsk Meklingssenter
Ekspert

Eirik F. Hansen

Siv. øk. og bygg- og anleggsingeniør. Allsidig erfaring fra både privat og offentlig virksomhet, bl.a. som konsulent i 22 år – DL Godwin Austen AS. Erfaring med prosjektledelse, HMS/KS, problemprosjekter, har hatt flere styreverv (også ASA), strategi/samspill (juridisk, teknisk og kommersielt), verdsettelse, tvistesaker, skjønn, due-diligence, internasjonale kunder, mv.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Eirik F. Hansen