Norsk Meklingssenter
Ekspert

Eirik F. Hansen

Vei/vann/avløp, massetak/massetransport, HMS/KS, entreprise og kontraktforhold, teknisk tilstand bygg, utredning for tvistesaker skade/eierskifte  

Ing. bygg- og anlegg: verdivurdering; av eiendom, industrianlegg , havneforhold (PFSO), havbruksinstallasjoner, en rekke fagkurs

Siv.øk.: prosjektledelse, HMS/KS, flere styreverv (også ASA), strategi/samspill (juridisk, teknisk og kommersielt), verdsettelse, tvistesaker, skjønn, due-diligence.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Eirik F. Hansen