Norsk Mekling
Ekspert

Eivind Grøv

Utdannet sivilingeniør. Bred erfaring med prosjekter innen tunnel og undergrunnsprosjekter. Lagring av olje og gass. Prosjektleder for store forskningsprosjekter i Norge som TIGHT som er knyttet til berginjeksjon og SUPERCON som er knyttet til sprøytebetong og FASTtunn som er knyttet til TBM. Med bakgrunn i konsulentbransjen kan Grøv feltet praktiske erfaringer opp med undervisning . Veileder i MSc eller PhD sammenheng. Styremedlem og leder i NFF samt i TNT. Tidligere Vice President i ITA. Styreverv i VIA og norske virksomheter som er leverandører til tunnelbransjen.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt