Norsk Meklingssenter
Ekspert

Eivind Grøv

Sivilingeniør fra Bergavdelingen ved NTH, 1983, ingeniørgeologi og bergmekanikk. 20 års virke innenfor konsulent-virksomhet i tunnelbransjen. Senere 15 årene (fra 2005 til dd) jobbet med forskning, utvikling og undervisning ved SINTEF Byggforsk (nå SINTEF Community) og NTNU. Sjefforsker i SINTEF i 2009.Professor ved NTNU, institutt for Geologi og Petroleumsteknikk fra samme år. rfaring fra prosjekter innenfor tunnel og underjordsanlegg, inkludert prosjekter knyttet til olje- og gass, vannkraft, veg- og jernbanetunneler, inklusiv undersjøiske tunneler. Grøv har holdt en rekke foredrag og skrevet > 100 artikler knyttet til tematikk omkring tunneler og underjordsanlegg. Grøv's Erfaring inkluderer en rekke prosjekter i utlandet og han har bistått med ekspertkompetanse til prosjekter i Saudi Arabia, samt i totalt 25 land i Sør-øst Asia, Sør-Amerika, og i Norden og Europa på ulike typer prosjekter og oppdrag. Prosjektleder store forskningsprosjekter NBorge, , utvikling av TBM kuttere, berginjeksjon og sprøytebetong. Flere styreverv innen sentrale faglige fora.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Eivind Grøv