Norsk Mekling
Ekspert

Erik Gressløs

Erik Gressløs

Statens vegvesen (ca 20 år).Kontrollingeniør 2 år. Byggeledelse 4 år
Prosjektledelse mindre anlegg (< 50 mill) 4 år. Prosjektledelse store anlegg (E6 Østfold 4.000 mill) 10 år.Bedriftsledelse (ca 5 år) Daglig leder ved to anledninger (Br Høydal AS og Park og Anlegg AS). Rådgiver/konsulent (ca 2 år) Prosjektsjef COWI. Kommunesjef Teknisk (ca 3 år) Sarpsborg kommune. Teknisk sjef (3 år) Moss havn KF 5 år.

Utdannelse - ingeniør

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt