Norsk Meklingssenter
Ekspert

Eystein Abel Engh

Ansatt som seniorrådgiver i Rambøll Norge AS frem til 2008. Vel 30 års erfaring fra ledelse av rådgivende ingeniørfirma, prosjektering, prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Omfattende erfaring som fagkyndig meddommer, voldgiftsdommer og oppmann. I dag selvstendig næringsdrivende.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Eystein Abel Engh