Norsk Mekling
Ekspert

Geir Mostue

Geir Mostue

Siv.ing fra NTH-85. Praksis fra Byggkonsult AS i 3 år og Rambøll Norge AS i 35 år. Godkjent MRIF siden 1998, i faggruppen Bygge- og anleggsteknikk. Erfaring som prosjektleder fra flere store prosjekter innen byggeteknikk, bl.a. Nye St. Olavs Hospital (26.000 m²), tverrfalig OL på nytt Regionalt kulturhus Stjørdal (15.000 m²) og byggeteknikk for VA-anlegg, innen renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og høydebasseng med spesialkompetanse på vanntette konstruksjoner. Benyttes i dag ofte som tilbudseier (eks. Nye Ski vidergående skole) og oppdragseier (eks. Kulturhus og opera i Kristiansund) samt styringsgruppeleder for større prosjekt (eks. NRS Dåfjord - produksjonsanlegg for laksesmolt). Har også bistått i rettssaker som sakkyndig vitne i både tingretten og lagmannsretten. Her kan nevnes flere saker for Lidl, Kattem borettslag og Brøsetvegen 145. Har også utarbeidet og holder jevnlig interne kurs i Rambøll i prosjektgjennomføring, kontraktshåndtering og kontraktsstandarderene NS 8401/ NS 8402.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt