Norsk Mekling
Ekspert

Halvor Nordbø

Halvor Nordbø

Selvstendig næringsdrivende. Allsidig erfaring fra entreprenørbransjen (Veidekke). Distrikts-/prosjekt-/ og anleggsleder. Fagområdene vei, jernbane/sporvei, flyplass, skianlegg, tunnel, bruer, offentlige og private bygg. 

Planlegging og gjennomføring av kompliserte grunn- og fundamenteringsarbeider for større byggeprosjekt. Lederfunksjoner på overordnet nivå, sluttoppgjørsforhandlinger med kunder og leverandører.

Utdannelse: Bachelor NTNU. Diverse fagrettede kurs.


Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt