Norsk Meklingssenter
Ekspert

Halvor Nordbø

Halvor Nordbø

Arbeidserfaring fra Eeg- Henriksen 1975-1980, og deretter Veidekke ASA til dd. Distrikts-/prosjekt-/ og anleggsleder. Allsidig erfaring innen fagområdene vei, jernbane, sporvei, tunnel, bru, flyplass, skianlegg, offentlige og private bygg. Planlegging og gjennomføring av kompliserte grunn- og fundamenteringsarbeider for større byggeprosjekt. Lederfunksjoner på overordnet nivå, sluttoppgjørs-forhandlinger med oppdragsgivere og leverandører.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Halvor Nordbø