Norsk Meklingssenter
Ekspert

Henning Hamnes

Erfaring med kalkulasjon, prosjektledelse, og gjennomføring innen:

Anleggsteknikk; veg, masseforflytning, bro, jernbane 420 kV kraftlinjer, kraftverk, tunnelarbeider inkl. innredningsarbeider.

Bygg; rehab, nybygg, næring (skole, omsorgsbygg og hoteller), bolig. Arbeidserfaring fra NCC (bygg og Anlegg), Betonmast AS (bygg og Anlegg), Implenia Norge AS, og Alpine Bau.  De siste 8 år som selvstendig konsulent. Omfattende erfaring fra kontrakts- og gjennomførings-utfordringer i alt fra mekling(KLR), forhandlinger, rettsmeklinger, oppmannssaker og rettsaker i alle instanser. Betydelig erfaring som ansvarlig forhandler og partsrepresentant. Både som Byggherre, Total- og Hoved- entreprenør og UE-representant. 

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Henning Hamnes