Norsk Mekling
Ekspert

Ingvar Birkeli

Ingvar Birkeli

Erfaring fra de fleste typer landbaserte prosjekter og fra mange roller og alle faser. Eksempelvis industrianlegg, kraftverk, jernbane, vei, sykehus, helsebygg, flyplass, militære anlegg, datasenter, butikker, hoteller, kontorbygg, skoler, idrettsanlegg, bolig og barnehager. Spesialekspertise innen jording/lynvern/EMC, lavspennings fordelingsanlegg (medlem i nasjonal normkomité NEK NK121B), dokumentasjon (medlem i nasjonal normkomité NEK NK3), høyspennings fordelingsanlegg, belysningsanlegg, nød/reservekraft, automatisering, heiser, prosjektledelse og beskrivelser/NS3420.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt