Norsk Meklingssenter
Ekspert

Jan Johansen

Avdelingsleder og spesialrådgiver byggfag i OPAK AS. Fagskoleingeniør. Spisskompetanse innen byggfaglige vurderinger av alle typer bygningskonstruksjoner. God kjennskap til Norske standarder som omhandler utførelse av bygningsarbeider, og som omhandler kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider. Han har god kjennskap til lover som regulerer avhending av fast eiendom, oppføring av bustad og plan og bygnings lov med forskrifter.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Jan Johansen