Norsk Mekling
Ekspert

Jens K. Lofthaug

Leder av analyselaboratoriet i Vegdirektoratet og saksbehandler.

Rådgivende ingeniør i Norconsult og ViaNova innen drift og vedlikehold.

Planlegging og oppfølging av forsterkning og asfaltering, prosjektleder for oppgradering av veinettet i Telemark.

Seksjonsleder for asfalt og veimerking i Region Sør, SVV.

Teamleder for asfalt og veioppmerking i Vestfold og Telemark fylke.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt