Norsk Mekling
Ekspert

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan

Sivilingeniør med tilleggsutdannelse i økonomi og prosjektledelse. Ledererfaring fra store prosjekter og virksomheter. Erfaring fra rådgivervirksomhet, entreprenør, industri og byggherrer.

Store og komplekse utbyggings-/investeringsprosjekter (bygg og anlegg, infrastruktur, IKT). Prosjekt- og gjennomføringsstrategier, entreprisemodeller. Risikoledelse.Tverrfaglige problemstillinger innen bygnings- og anleggsfagene. Lean construction/trimmet bygging, ivaretakelse av HMS, samfunnsansvar, digitalisering og innføring av nye gjennomføringsmodeller ( IPL) og kontraktsmodeller.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt