Norsk Mekling
Ekspert

Kjell Norvald Skjølingstad

Kjell Norvald Skjølingstad

Daglig leder Energy Consult.

Rådgiver for byggherrer og entreprenør. Rådgiver for byggherrer og entreprenør, markedsarbeidet, forhandling, kontrakt, prosjektgjennomføring, faglig rådgiver, økonomi, risikostyring, innkjøp.

Risa – avdelingsdirektør, portefølje- og resultatforvalter ansvar, ansvarlig for prosjektgjennomføring, anbud, markedsføring, innkjøp og kundeansar.

Veidekke – avdelingsleder/prosjektleder.

Vindkraft, samferdsel, infrastruktur strøm/linjebygging, glid prosjekt, industriprosjekt.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt