Norsk Mekling
Ekspert

Kjell Ove Tvinnereim

Siving NTNU. Ulike lederstillinger i Sweco siden 1982. Prosjektledelse for strørre oppdrag, kvalitetsarbeid og ISO-sertifiseriger. Prosjektstyring Rådgiverbaserte totalentreproiser, Regionleder Sweco

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt