Norsk Meklingssenter
Ekspert

Lasse Zahl Johansen

Elkraftingeniør og bedriftsøkonomi. 25 års erfaring som rådgivende ingeniør elektro. 4 år som fagkoordinator for tekniske systemer i Rambøll Norge AS og sentral i oppbygging av systemer og hjelpemidler for utføring av oppdrag.ekspertise på «tyngre» elkraft anlegg som høyspentanlegg og strømforsyningssystemer (normalkraft, reserve og UPS kraft). Helsebygg og Statsbygg - sentral i utarbeidelse av system for gjennomføring av flerfaglige tester (integrerte systemtester). Studentsenteret i Bergen for Statsbygg, og Trondheim lufthavn Værnes for Avinor. NS3420, NS3450 og NS8401/02. Byggautomatiseringsanlegg (SD-anlegg). Svømmehall anlegg. Elektrotekniske installasjoner ved lufthavner. FDVU

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Lasse Zahl Johansen