Norsk Mekling
Ekspert

Lasse Zahl Johansen

Lasse Zahl-Johansen er utdannet elkraftingeniør og cand.mag. med bedriftsøkonomi i 1993 ved Narvik ingeniørhøgskole. Zahl-Johansen har mer enn 20 års erfaring som rådgivende ingeniør elektro og er en erfaren og dyktig medarbeider med solid tverrfaglig forståelse. Zahl-Johansen har flere år som fagkoordinator for tekniske systemer i Rambøll Norge AS og har vært sentral i oppbygging av miljøets systemer og hjelpemidler for utføring av oppdrag. Zahl-Johansen har god kompetanse på «tyngre» elkraft anlegg som høyspentanlegg og strømforsyningssystemer (normalkraft, reserve og UPS kraft). Han har gjennom sitt arbeid for bl.a. Helsebygg og Statsbygg vært sentral i utarbeidelse av system for gjennomføring av flerfaglige tester (integrerte systemtester). Zahl-Johansens viktigste referanser er gjennom oppdragene i tilknytning til Studentsenteret i Bergen for Statsbygg, og Trondheim lufthavn Værnes for Avinor.

Med sin kjennskap og oversikt over de fleste fagområdene innen elektro, kombinert med erfaring fra en bred prosjektportefølje, har Zahl-Johansen en svært god forståelse av byggeprosessen, byggbarhet og tekniske utfordringer i prosjektene.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt