Norsk Meklingssenter
Ekspert

Leif Arne Hafstad

37 års erfaring som anleggsleder, byggleder og prosjektleder i private og offentlige samferdselsprosjekter. Bred erfaring fra samferdselsprosjekter i Oslo og Trondheim. Komplekse byggegroper/spunt/rørspunt/konstruksjoner. Spesialbruer (sving og klaffebruer). Kompleksitet med bygging nært infrastruktur i drift. Kompetanse i (NS kontrakter), samhandlings prosesser. 

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Leif Arne Hafstad