Norsk Meklingssenter
Ekspert

Leif Tore Isaksen

Leif Tore Isaksen

20 års erfaring innen brannteknisk prosjektering. Alle typer bygg og vanskelighetsgrader. Spesielle anlegg som tog/T-bane, høyhus og brannsikring av trekonstruksjoner. Bidratt som brannteknisk sakkyndig i rettsaker. Engasjert som 3. parts kontrollør for Sintef ifm produktsertifisering - Ekstern foreleser og fagsensor ved NTNU - Erfaringer fra ulike typer sikkerhetsklarerte prosjekter, samt atomreaktoranlegg.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Leif Tore Isaksen