Norsk Meklingssenter
Ekspert

Lise Backer

Lise Backer

Lise Backer er utdannet sivilingeniør innen Ingeniørgeologi og anleggsteknikk NTH.

Hun har mer enn 30 års erfaring fra anleggsbransjen, både som rådgiver, entreprenør og byggherre. Hun har lang erfaring med ingeniørgeologiske vurderinger og prosjektledelse på store og komplekse samferdselsprosjekter samt kraftverk, vannrenseanlegg og lagerhaller. Dette omfatter blant annet erfaring med injeksjon, stabilitetsvurderinger, anleggsgjennomføring, usikkerhetssyring, anskaffelsesprosesser, forhandlinger og prosjektgjennomføring. Hun har god forståelse for både kommersielle og operasjonelle utfordringer i større prosjekter, og har erfaringer med NS- og NTK-kontrakter i både utførelsesentrepriser og totalentrepriser.

Backer har erfaring med konfliktløsningsråd (PRIME) i entrepriseprosjekter, og er opptatt av å finne praktiske løsninger på krevende saker. Backer er sertifisert mekler og jobber i dag som prosjektleder i Bane NOR.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Lise Backer