Norsk Mekling
Ekspert

Liv Vodal

 Senior kontraktsingeniør/kontraktsrådgiver med 40 års prosjekterfaring innen olje/gass og bygg og anlegg. Erfaring innen kontraktsoppfølging, prosjektstyring og prosjektledelse i store utbyggingsprosjekter som Troll Gass, Oslo Lufthavn Gardermoen og Ormen Lange, samt total- og utførelsesentrepriser, både for byggherre og entreprenør, innen vei/bane og vannkraftutbygging (el-mek). 

Selvstendig konsulent siden 1999.

Erfaring med NS 8405, 8407, 8402 m.fl. og NS 3420 og SVVs prosesskoder R761 og R762.

Erfaring som meddommer og medlem av ekspertråd.

Utdannelse - ingeniør 

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt