Norsk Meklingssenter
Ekspert

Magne Wraa

Magne Wraa

Byggingeniør fra Gjørvik og siv.ing. fra NTNU - anleggsdrift og ingeniørgeologi. Arbeiderfaring fra Furuholmen – Selmer 1977-2000 som prosjektleder for kraftverk, dammer, komplette kraftverk, jernbane. Kalkulasjon og gjennomføringsansvar. Erfarings fra utenlandsprosjekter. Fra 2000 til i dag i Skagerak Kraft AS som byggsjef og vassdragsteknisk ansvarlig. Forretningsansvar som eier. Prosjekterings- og oppfølgingsansvar for bygging/opprustning, fornying ombygging av rkaftverk, tunneller og dammer.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Magne Wraa