Norsk Meklingssenter
Ekspert

Odd Arve Fuglem

Odd Arve Fuglem

Adminisrtrasjon og ledelse av entreprenørvirksomhet bygg. Kontrakt - spesielt på totalentrepriser og samhandlingskontrakter. Tidligfase, kundedialog. Direktør for forretningsutvikling i Skanska, tidligere regiondirektør, direktør for eiendomsutvikling og konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska. ekspertise innenfor blant annet prosjektledelse, prosjekt- og eiendomsutvikling, gjennomføringsmodeller, kontraktsformer, kalkulasjon og usikkerhetshåndtering.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Odd Arve Fuglem