Norsk Mekling
Ekspert

Ole Jonny Klakegg

32 års erfaring fra undervisning, forsking og konsulentvirksomhet innen prosjektledelse. 15 av disse årene var i privat sektor i ulike konsulentselskap som prosjektlederr, seksjonsleder, FoU-leder og FoU Direktør. Doktorgrad om prosjekteigarstyring og ekspert på usikkerhetsstyring og –analyser.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt