Norsk Meklingssenter
Ekspert

Ørnulf Rekdal

Ørnulf Rekdal

Seniorrådgiver i OPAK AS. Utdannet bygg- og anleggsingeniør (1978) med solid fag- og bransjekunnskap gjennom mange års erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, entreprenørfirma og prosjekt/byggelederfirma. Spesialekspertise innen fagormådene prosjekt- og byggledelse og entreprisekontrakter., innkjøp, offentlige anskaffelser, usikkerhetsstyring, SHA og prosjektadministrasjon. Lang erfaring, bl.a. som viseadministrende direktør (2003-2020) og kvalitetsleder (2015-2020) i OPAK AS. Oppnenvt av Standard Norges sektorstyre som fast oppmann til NS 8405 og NS 8407. Godkjent medlem av Project Management Institute (PMI) siden 2012.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Ørnulf Rekdal