Norsk Mekling
Ekspert

Ove Berg

Ove Berg

Leading Consultant Supply Chain i Equinor. Tidligere kontraktsansvarlig Follobanen, Bane Nor. Sivilingeniør innen industriell økonomi og ingeniør grad maskinteknikk. «Postgraduate Diploma in Arbitration» fra England og er sertifisert mekler gjennom både Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), London (2014), og Advokatforeningen/ JUS (2020). Opptatt som medlem i CIArb i 2007.

Ekspertise på samspillet mellom det juridiske, tekniske og kommersielle forholdet mellom parter.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt