Norsk Meklingssenter
Ekspert

Øystein Islann

Øystein Islann

Øystein Islann er sertifisert mekler og ekspert på utvalgte områder. Meklings- og ekspertkompetanse retter seg mot generell kontraktsrett, entreprisekontrakter, standardkontrakter for rådgivning, byggeledelse og entreprenør.

Øystein har også erfaring med industristandarder og beskrivelser basert på Bane NORs jernbanetekniske prosesskode og Statens vegvesens prosesskoder for bru, tunnel og grunnarbeid.

 Øystein er utdannet jurist og har erfaring fra byggherrene Bane Nor/Jernbaneverket, Nye Veier og Fornebubanen. Øystein har også teknisk utdannelse og lang erfaring fra den tekniske entreprenørbransje.

Øystein kombinerer teknisk og juridiske kompetanse, sammen med ledererfaring og praktisk tilnærming i sitt arbeid for å forebygge og løse tvister i kontraktsforhold.

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Øystein Islann