Norsk Mekling
Ekspert

Øyvind Andersen

20 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i private og offentlige prosjekter, jernbane og bygg. Generell god ekspertise i kontraktshåndtering. Deltatt i to rettsrunder som partsrepresentant for byggherre

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt