Norsk Mekling
Ekspert

Per-Inge Henriksen

Siv.ing NTNU (institutt for anleggsdrift ). Anleggsleder/prosjektansvarlig for bygging av vannkraftverk. Adm. dir. i Jernbeton AS og i i AS Anlegg. Leder av divisjon Industri og Samferdsel i Reinertsen AS, og i Teknobygg AS. Referansegruppe ved revisjonen av NS 3430. Vært fagkyndig meddommer ved tvistesaker, meklinger og skjønnsmedlem etter vegutbygging, kraftlinjer, vindmølleparker

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt