Norsk Mekling
Ekspert

Petter Moe

15 år som prosjektleder i Skianska(Selmer) 10 år som prosjektdirektør i NCC 3 år som adm.dir. i PEAB 3 år som viseadm.dir. i Implenia 4 år som partner/konsulent i Nordic Infra AS, med oppdrag for byggherrer, rådgivere, norske og internasjonale entreprenører. Bred tverfaglig produksjonsekspertise Erfaring fra forhandlings-, samspills- og konfliktløsningsprosesser, og erfaring fra doms/meklingsoppdrag for det offentlige

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt