Norsk Mekling
Ekspert

Petter Odlang

Petter Odlang

1971 -76 Luftfartsdir. + Vegvesenet Kristiansand
976 - 85 Astrup & Aubert. Vegtunnel, store kraftanlegg, tunneler, dammer, fullprofil, sjakter
1985 - 92 Astrup Høyer, Aker, Veidekke.Avdelings- og prosjektansvarlig for ulike prosjekter. Kommunalteknikk, grunn og betong,  bygg og prosjekter i Sverige, bob og akebane
1993 - 94 Geschäftsführer Veidekke GmbH i Berlin. Bensinstasjoner og forretningsbygg
1994 - 2008. Ing. Gunnar M Backe. Avdelingsleder og prosjektleder. Store totalentrepriser: Gullhaug Torg 4, Torgbygget, Solsiden boliger (Nydalen)
2008 -15. Sørenga Utvikling. Utbyggingssjef

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt