Norsk Meklingssenter
Ekspert

Ruth Gunlaug Haug

Siving. Lang bransjeerfaring med tunnel som spesialfelt, hatt ulike stillinger i Statens Vegvesen, LNS, Rambøll og Nye Veier hvor hun var utbyggingssjef for E 18 Kjørholt og Bamble tunneller. Leder av tunnellbygging av ny T-bane til Fornebu.  Samhandlingsprosjekter og prosessledelse.   Prosjektgjennomføring uten uløste tvister.  Deltatt i «Eldsteråd».

Hovedområde

Ekspertise

Praksis

Kontakt

Send en melding til Ruth Gunlaug Haug